Služby

Další web používající WordPress

Účetnictví

Poskytujeme účetní služby a poradenství pro fyzické a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost. Samozřejmě se řídíme Zákonem o účetnictví a dalšími odpovídajícími předpisy. Nabízíme vám:

 • zaúčtování přijatých, vydaných a pokladních faktur
 • sledování splatnosti závazků a pohledávek
 • zaúčtování výpisů z bankovních účtů
 • vedení evidence hmotného i nehmotného majetku
 • měsíční, čtvrtletní a roční uzávěrka včetně podání DPH a kontrolního hlášení
 • přihlášky k daním a jejich podání na příslušný úřad
 • účetní poradenství a zastupování na úřadech
 • elektronická evidence tržeb

 

Daně

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, silniční daně aj. Postaráme se o podání daňových přiznání a zastupování na úřadech.

V rámci daňového poradenství nabízíme tyto služby:

 • komplexní poradenství v oblasti daní v ČR
 • daňová optimalizace a plánování
 • zpracování daňových analýz
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby

Nabízíme vyhotovení veškerých daňových přiznání:

 • daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • přiznání k DPH
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • darovací daň
 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

 

Mzdy a personální agenda

Chcete ve své firmě spokojené zaměstnance? Začněte tím, že jim nabídnete nejen odpovídající, ale také kvalitně spravované mzdy.

Zajistíme pro vás vedení mzdového účetnictví a personální agendy, konkrétně:

 • vytváření pracovních smluv
 • výpočet mezd
 • přihlašování/odhlašování zaměstnanců na OSSZ
 • přihlašování/odhlašování zaměstnanců ve zdravotní pojišťovně
 • zpracování přiznání k dani z příjmů pro vaše zaměstnance
 • zpracování mzdových listů
 • zpracování měsíčních a ročních hlášení
 • zpracování přehledů pro pojišťovny
 • zastupování na úřadech